UITREIKING


NOT Innovatie Award 2021

Tijdens NOT 2021 wordt wederom de Innovatie Award uitgereikt. ‘De jury van de Innovatie Award was vooral heel benieuwd welke verrassende en waardevolle onderwijsinnovaties deze bizarre en tegelijkertijd unieke tijd heeft opgeleverd’, zegt juryvoorzitter Andrew Niemeijer. ‘Onze keuze zal gebaseerd zijn op het thema van deze NOT, vernieuwend onderwijs en opvang.’

Tekst: Brigitte Bloem

De NOT Innovatie Award is een initiatief van Jaarbeurs en is bedoeld om innovaties te stimuleren en een brede bekendheid te geven. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen van exposanten, selecteert daaruit een aantal genomineerden en maakt tijdens de eerste beursdag van de NOT twee winnaars bekend. ‘Voor het eerst in al die jaren reiken we twee Innovatie Awards uit. Het wordt een bijzondere editie van de NOT’, legt juryvoorzitter Andrew Niemeijer, leraar Engels en tevens voorzitter van de Leraren van het Jaar, uit. ’Andere edities van de NOT kozen we per onderwijssector de beste innovatie, maar nu vinden we twee gepast: één Juryprijs en één Publieksprijs. Tijdens deze coronacrisis blijkt wederom het belang van innovaties. Innovaties hebben leraren in staat gesteld om op afstand toch invulling te geven aan het onderwijs’, stelt Andrew. ‘De uitdaging is nu hoe we didactische verdieping kunnen aanbrengen en niet in tools blijven hangen.’

Stem mee! Van de achttien ingezonden innovaties heeft de vakjury inmiddels vijf innovaties genomineerd voor de Juryprijs, waaruit ze straks de winnaar kiest. Welke innovatie de Publieksprijs ontvangt? Dat kun jij mede bepalen! Tot en met 23 november 2021 kun je via de NOT-website jouw stem uitbrengen op de innovatie die jij het meest onderscheidend en beste vindt.

De achttien innovaties zijn (in willekeurige volgorde):

Begrijpend lezen bij BASS Ontwikkeld door BASS Methode. De methode is voor jeugdhulp en remediëring van begrijpend lezen bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis. Zorgprofessionals kunnen deze interventiemethode inzetten tijdens ambulante begeleiding thuis of binnen een onderwijs-zorg-arrangement.

Succes met Rekenen! Succes met Rekenen van Leerkans.com is een compleet rekenpakket met overzichtelijke hulpmaterialen, uitgewerkt per leerdoel. De methodiek wordt ingezet om nieuwe leerdoelen aan te leren en/of hiaten weg te werken.

Leerlingbespreking.nl Ontwikkeld door Leerlingbespreking.nl en genomineerd voor Juryprijs. Leerlingbespreking.nl is een initiatief van leraren die de rapportvergadering en leerlingbespreking binnen scholen sneller en efficiënter laat verlopen.

Plenda Applicatie Ontwikkeld door Plenda. Met de Plenda Applicatie worden alle activiteiten van een leerling genoteerd, het huiswerk in taken opgedeeld, ingepland en afgevinkt. Leerlingen komen zo in een effectievere en fijne studieflow en worden door succeservaringen blijvend gemotiveerd.

Scoop-i-doe Ontwikkeld door Fantasietheater Kaleidoscoop. Genomineerd voor Juryprijs. Met korte, grappige dramaspelletjes worden de reguliere schoolvakken ondersteund. De dramaspelletjes zijn gefilmd, zodat de leraar ze direct kan inzetten wanneer en op de manier dat het hem of haar uitkomt.

Het Executieve Functies Spel Ontwikkeld door Leren Leren Schiedam. Per executieve functie zijn er vijf opdrachten in dit spel. De opdrachten zijn zo geformuleerd dat ze aanzetten tot actie en dat de verschillende executieve vaardigheden door middel van uitbeelden, bespreken, tekenen, bevragen, spelen, bedenken en schrijven geoefend worden.

Het Bewegend Kind Ontwikkeld door Natuurlijk Bewegen. Het Bewegend Kind is een beweegmethodiek voor kinderdagverblijven en het primair onderwijs, die inspeelt op de huidige ontwikkeling van te weinig beweging door de jeugd. Er is een doorlopende leerlijn ontwikkeld om de motorische vaardigheden te verbeteren.

Breukosaurus Rex Ontwikkeld door Level 21 vzw en genomineerd voor Juryprijs. Het educatieve spel Breukosaurus Rex stelt de spelers in staat om op een leuke manier en gedifferentieerd breukbeelden, breuken, kommagetallen en procenten te oefenen.

KidsKootsKist Ontwikkeld door KidsKoots. De KidsKootsKist is een vernieuwend, breed inzetbare coachmethode in spelvorm. Geschikt om als interne begeleider, leraar of ouder in gesprek te gaan met kinderen en/of volwassenen over zelfbeeld, sociale omgeving, gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, gedrag en reflecteren op eigen handelen. In te zetten bij één op één coaching, kleine groepjes of de hele klas.

EF-planagenda Ontwikkeld door Onderwijscentrum Opnij. De EF-planagenda versterkt de autonomie van de leerling. Door de geïmplementeerde Executieve Functies methoden is het een handvat om cruciale vaardigheden te ontwikkelen. De EF-planagenda leert de leerling om te leren.

Denktekenen Ontwikkeld door Filosovaardig en genomineerd voor Juryprijs. Het filosofische denkspel Denktekenen laat kinderen via tekeningen reageren op vraagstukken en begrippen. Als je tekent, werken de rationele linker- en de creatieve rechterhersenhelft samen, dus dat veroorzaakt een andere manier van denken. Bovendien geeft tekenen rust om eerst zelf na te denken. Na het tekenen kun je samen filosoferen.

Mijn Leerlijn Ontwikkeld door sCoolSuite. De kern van MijnLeerlijn bestaat uit de leerdoelen en leerlijnen. Daarnaast is er een portfolio, een centrale plek voor stappenplannen en instructies, inzicht in de zorg- en hulpbehoefte van leerlingen, groepsplannen en leerlingoverzichten, leerlijnen op referentie- of uitstroomniveau, lesrooster generator, digitale klassenmap en verschillende messengers. MijnLeerlijn werkt dagelijks op het scherm van de leraar en zorgt voor inzicht en eigenaarschap bij leraar en leerling.

De Schoolpleinvergroeners Ontwikkeld door De Schoolpleinvergroeners en genomineerd voor Juryprijs. De Schoolpleinvergroeners maken de grijze buitenruimte van basisscholen inspirerend en uitdagend groen en duurzaam. Buiten spelen wordt buiten leren.

Leerlijn Executieve Functies PO Ontwikkeld door Wegwijs Counselling & Coaching. De Leerlijn Executieve Functies (LEF) is ontwikkeld voor het (speciaal-) basisonderwijs, groepen 1 tot en met 8. Deze leerlijn is bedoeld om leerlingen efficiënt, sociaal en doelgericht te leren handelen.

Quiboba leer je talen Ontwikkeld door Quiboba. De Quiboba taalspellen zijn ontwikkeld om afwisseling te creëren bij het leren van een vreemde taal. Horen, zien, spreken en schrijven, het kan allemaal en ook nog eens in je eigen tempo en tijd. Het spel bevat woordkaarten en wordt ondersteund met digitaal oefenmateriaal en een podcast met de juiste uitspraak.

VOLG (Volg Ontwikkeling Leerling Gericht) Ontwikkeld door PONTE. Elke school werkt aan de executieve functies, de sociaal emotionele ontwikkeling en de 21e eeuwse vaardigheden van hun leerlingen. Deze vaardigheden kun je niet altijd goed meten. Met VOLG kom je er op een eenvoudige manier achter wat de sterke en wat de ontwikkelpunten zijn van een leerling. De uitkomst is een compleet handelingsadvies voor de leraar, op de punten die de leerling verder gaat ontwikkelen.

De Super Chill App Ontwikkeld door Super Chill. De Super Chill App verlicht bij leraren de werkdruk met op yoga en mindfulness gebaseerde oefeningen. De app verbetert de concentratie, werkt stressverlagend, geeft energie of juist ontspanning… net wat jij en/of je klas nodig heeft.

Purified Fresh Air SystemTM Ontwikkeld door Air@Work. Het Air@Work Purified Fresh Air System zorgt voor honderd procent schone, comfortabele ventilatielucht voor een gezonde leer- en leefomgeving in klaslokalen. Het ventilatiesysteem filtert op fijnstof, virussen en bacteriën en is energie efficiënt en duurzaam. De lucht wordt in de winter met hoog rendement opgewarmd en in de zomer door de geïntegreerde indirecte adiabatische koelmodule gekoeld.