Advertorial


Ondersteund begrijpend lezen voor kinderen met autisme!

De BASS methode is een interventie methode voor kinderen met autisme (ASS) om het Begrijpend lezen te vergemakkelijken en autisme gerelateerde knelpunten weg te nemen. De basis van de BASS methode ligt in onderstaande punten die van groot belang zijn voor de doelgroep waarmee gewerkt gaat worden: 1) Vertrouwen en motivatie 2) Overzichtelijkheid 3) Opbouw kennis per onderdeel 4) Stapsgewijs en toch maatwerk 5) Steeds de kenmerken, gedachten en het gedrag voorop stellen

BASS = verdieping in Begrijpend lezen voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis.

De BASS principes zijn: B = Begrijpen Begrijpen vanuit jezelf en ook vanuit de schrijver! A = Accepteren Acceptatie van de methode, bedoelingen, werkwijze en taalgebruik. S = Systematisch Systematisch en op een slimme manier antwoorden achterhalen S = Secuur Secuur werken, teruglezen, de tijd nemen en concentreren!

De 7 remediërende lessen Na de kennismaking, wat ook een belangrijke stap is, volgen de 7 remediërende lessen met de jeugdige. In de training leer je om deze lessen via de BASS methode te geven: 1) Oriënteren op een tekst; 2) Informatie halen uit een tekst; 3) Verwijzingen in een tekst; 4) Het onderwerp uit een tekst halen; 5) De opbouw van teksten; 6) Oefentoets en omgaan met spanningen; 7) Pluswerk volgen en eindtoets met certificaat voor de jeugdige. Deze lessen worden gegeven aan de hand van de basis thema’s van begrijpend lezen, maar zijn gericht op de basis van de BASS methode en niet op het gebruikelijke schoolse oefenen. Het is gericht op het gedrag en de gedachtegang van de jeugdige en de inzet van de BASS principes. Het vergroot het vermogen om begrijpend te lezen en neemt stagnaties in het begrijpend lezen weg, die er kunnen zijn als gevolg van de ASS problematiek. De leerprestaties van het begrijpend lezen nemen toe, iets waar de kinderen jarenlang profijt van hebben!

Lees meer op www.bassmethode.nl

Waar op de beurs? Je kunt BASS Methode vinden op stand 01.F056