BEZOEK OP DE BEURS


De passend onderwijsstraat

Verschillende partners van de NOT maken het onderwijs passend voor élke leerling. Bezoek ze in de passend onderwijsstraat!

Purple Monkey Breinonderwijs Purple Monkey Breinonderwijs verzorgt trainingen voor scholieren, scholieren met ouder en studenten. In de trainingen leren we hen (makkelijker) leren. Er komen diverse studievaardigheden aan de orde, zoals het maken van krachtige aantekeningen en slimme samenvattingen, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, plannen en herhalen, sneller en efficiënter lezen (ook met dyslexie). Ook bieden we een mentorlesprogramma, waarmee leraren van groep 8 en mentoren van de middelbare school een compleet programma krijgen om hun leerlingen deze vaardigheden aan te leren. Purple Monkey is ook uitgever van de boeken Leer Leren en Breinwijzer en de Purple Monkey Agenda & Studeerplanner, waarmee scholieren en studenten eenvoudiger kunnen plannen en zich aan de planning kunnen houden. Purple Monkey beschikt over een eigen opleidingscentrum in Vleuten.

PONTE Psychologisch Adviesbureau PONTE Psychologisch Adviesbureau is gespecialiseerd in de diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafde kinderen en beschikt over een multidisciplinair onderzoeksteam met uitgebreide expertise op het terrein van hoogbegaafdheid. Onze adviseurs doen onderzoek en geven begeleiding aan leerlingen, ouders, leraren, intern begeleiders en schoolleiders. Doel is inzicht geven in een leerling, de sterke punten van een leerling in kaart brengen en onderzoeken welke ontwikkelpunten er zijn. Met de resultaten krijgt iedereen die met de leerling werkt, concrete handvatten om hem of haar zo optimaal mogelijk te begeleiden. Ook geven de adviseurs van PONTE trainingen aan scholen en verzorgen ze plusklassen. De nadruk ligt op het basisonderwijs in heel Nederland, maar we werken ook voor middelbare scholen en hun leerlingen. In onze presentatie op de NOT vertellen we over het vaardigheids-volgsysteem. Door de plusklasleraar en de leerling vragenlijsten in te laten vullen wordt inzicht verkregen in de executieve functies, de meta-cognitieve vaardigheden en de 21e-eeuwse vaardigheden van de leerling. Op basis daarvan is het systeem in staat te kwalificeren waar een leerling staat en op welke wijze hij of zij zich verder kan ontwikkelen. De uitkomst kan als handelingsadvies voor de leraar fungeren.

De Schrijfvriend

Onderschat de schrijfproblemen van jouw leerlingen niet. Zo kunnen schrijfproblemen een belangrijke reden zijn dat leerlingen onverschillig worden en niet meer gemotiveerd zijn om mee te doen aan schooltaken. Met alle gevolgen voor het ontwikkelen van het zelfvertrouwen. JIJ WILT..… √ Leerlingen, die trots zijn op hun handschrift. √ Leerlingen, die steeds beter worden in taal en spelling. √ Leerlingen, die goed hun gedachten op papier kunnen verwoorden en ordenen. √ Schoolwerk dat goed is na te kijken, zodat jij jouw leerling verder kan helpen. Dan ben jij welkom op onze stand, want, WIJ BIEDEN: √ Een unieke en functionele aanpak om te leren schrijven met de schrijfmethode 'Aan Boord'. √ Aandacht voor de individuele ontwikkeling van de schrijfvaardigheid van het kind. √ Kennis over alles wat met (leren) schrijven te maken heeft! √ Praktische tips en duurzame materialen om schrijven uitdagend en succesvol te maken.

Mijnwerkplekje.nl Mijnwerkplekje.nl is sinds 2015 bezig met het ontwikkelen van producten voor het onderwijs, die kinderen kunnen ondersteunen bij het leren. De kinderen met speciale onderwijsbehoeften en de onderwijsprofessionals die deze kinderen ondersteunen, staan bij ons centraal. Een greep uit ons assortiment: SoLuss tafelschermen/ SoLuss Kuipstoel, agenda’s, wisbordjes en rekenmateriaal. Met de ervaring en de expertise van een leraar en IB-er in het speciaal onderwijs en met de ervaringen van een onderwijsconsulent zoeken wij dagelijks naar passende oplossingen voor de leerling met speciale onderwijsbehoeften. Vanuit deze passie en drive hebben wij onze producten ontwikkeld. Door de jaren heen hebben we ons steeds meer bezig gehouden met het beter vormgeven van de producten, waardoor we ze nog beter op de gebruikers af hebben kunnen stemmen. Op de NOT gaan wij daarom graag in gesprek met eventueel nieuwe en bestaande klanten en ontwikkelen zo nieuwe producten of passen onze bestaande materialen aan.