Advertorial


Welke vaardigheden leren (hoog)begaafde leerlingen op jouw school?

Leren is meer dan enkel kennis vergaren Hoogbegaafde leerlingen hebben doorgaans weinig moeite met het verzamelen en opdoen van nieuwe kennis. Daardoor lijkt het dat zij weinig ondersteuning en begeleiding van de leerkracht nodig hebben. Niets is minder waar! Ook (hoog)begaafde leerlingen hebben behoefte aan instructie, niet op inhoud maar op hoe met deze inhoud moet worden omgegaan. VOLG: breng vaardigheden in beeld Bewust zijn van je eigen doelen, eigenaarschap nemen over je eigen leerproces en duidelijk in kaart brengen waar je staat en waar je heen wilt. Met VOLG breng je de vaardigheden van een leerling in beeld. Met behulp van rubrics kan het ontwikkelingsniveau duidelijk worden bepaald. Iedereen die betrokken is bij de leerling - de leerling zelf, de leerkracht(en), de ouder(s) en evt. externe begeleiders - brengen de sterke en ontwikkelpunten in beeld. Dat is de basis voor een effectief ontwikkelgesprek. Om daar vervolg aan te geven bevat VOLG een kindplan, begeleidingsadviezen en werkvormen voor in de klas. Beleid: de basis voor goed onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen Goed onderwijs begint met een goede basis. Een basis die is vastgelegd in beleid: een duidelijke visie, keuze van de doelgroep en een beschrijving van de (on)mogelijkheden van de school. Door het beschrijven van een doorgaande lijn binnen de school met aandacht voor structurele uitdaging en begeleiding, zorg je voor een goede basis voor (hoog)begaafde leerlingen en voorkom je problemen richting het voortgezet onderwijs. Wij helpen scholen (vervolg)stappen te zetten, het bestaande beleid in kaart te brengen en te toetsen, om daarmee een volgende stap te zetten in de schoolontwikkeling voor deze doelgroep. PONTE Plusklasprogramma: minder voorbereiding, meer tijd voor begeleiding Het draaien van een plusklas of verrijkingsgroep is anders dan een reguliere groep. Deze leerlingen vragen om een andere aanpak, andere opdrachten, maar vooral om een andere begeleiding. Onze ervaring en unieke aanpak hebben we vertaald naar een plusklasprogramma dat scholen kunnen gebruiken voor de invulling van de plusklas op hun school. Creatief denken, zelfreflectie, leren leren, Spaans en uitdagende projecten vormen de basis van dit programma. Door met dit programma aan de slag te gaan voorzie je in een compleet aanbod voor jouw leerlingen en heb je meer tijd voor waar het echt om gaat: het begeleiden van de leerlingen!

Samen met ons aan de slag met het versterken van het onderwijs voor (hoog)begaafden op jouw school? Neem dan contact met ons op! PONTE Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Schinkelse Baan 1 2908 LE Capelle aan den IJssel tel. 010 - 4 51 42 72 info@ponte.nl www.ponte.nl

image
image

Waar op de beurs? Je kunt Ponte vinden op stand 1.F014