SPREKERS


Het digitale klaslokaal in 2030

Engelse les volgen van een virtuele docent of tegen een device praten en direct feedback krijgen op een opdracht: hoe ziet het digitale klaslokaal eruit in 2030? Jeroen Strijbosch, Inge Molenaar, Grianne Rietveld en Maud Pols delen hun visie.

Tekst: Marleen Kuijsters

Customer Success Manager Education, Microsoft Nederland

Jeroen Strijbosch

'Vandaag de dag zijn voor één op de twee banen technologische vaardigheden vereist. Over minder dan tien jaar zal dat aantal naar schatting stijgen tot drie op de vier banen. Door onze leerlingen uit te rusten met de juiste technische en 21e eeuwse vaardigheden, en een mentaliteit die creativiteit omhelst, zullen zij voorbereid zijn om straks alles aan te kunnen wat er maar op hun pad komt. Maar hoe kun je jouw leerlingen nu optimaal voorbereiden op deze toekomst?' 'Tijdens de NOT vertel ik je meer over de nieuwe ontwikkelingen binnen Microsoft die jou kunnen helpen deze vaardigheden extra te bevorderen. Heb je bijvoorbeeld de nieuwe functionaliteit Reading Progress al gezien? Reading Progress is een gratis en slim hulpmiddel dat in Microsoft Teams is ingebouwd en dat is ontworpen om de leesvaardigheid in je klas te ondersteunen en bij te houden. Een gave tool om naast vaardigheden ook toegankelijkheid en inclusiviteit binnen het taalonderwijs te ondersteunen.' 'Ik vertel je daarnaast ook graag hoe jij Minecraft kan inzetten om creativiteit, ruimtelijk inzicht, communicatie en samenwerken te bevorderen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan Microsoft MakeCode, dat informatica en programmeren tot leven kan brengen voor leerlingen van alle leeftijden en niveaus met leuke low-code projecten waarin leerlingen direct de resultaten van hun werk kunnen zien. Zo zijn er natuurlijk nog veel meer gave projecten, en daar vertel ik je graag alles over!'

Waar op de beurs? Het onderwijs van de toekomst – wat is het, en hoe komen we er? Hal 3, Studielokaal 2

1 december 13.30 uur

Universitair hoofddocent Radboud Universiteit

Inge Molenaar

‘In 2030 praten leerlingen tegen hun devices en krijgen zij direct feedback op de opdrachten die ze maken. Tijdens een biologieles nemen ze een kijkje in een plantencel of ze volgen een Engelse les van een virtuele docent. Ik verwacht dat Artificial Intelligence (AI) over tien jaar op veel meer niveaus aanwezig is binnen onderwijstechnologieën. AI is het vermogen van computers om taken uit te voeren waarvoor mensen intelligentie gebruiken. Denk aan analyseren en problemen oplossen.’ ‘We houden een hybride systeem: de leerkracht heeft de regie en wordt ondersteund door AI, bijvoorbeeld met snelle dataverwerking en analyses. Dat gebeurt nu al met adaptieve leermiddelen zoals Gynzy. Het programma monitort hoe een kind presteert en het niveau van de opdrachten past zich hierop aan. Via een dashboard volgt de leerkracht het leerproces. In de toekomst kunnen zulke systemen nog veel meer: zo zal het systeem bijvoorbeeld weten wanneer het nodig is om extra oefenmateriaal in te zetten.’ ‘Tijdens de NOT laten we een nieuw Augmented Reality dashboard zien. Hier werken we binnen de universiteit (in het Adaptive Learning Lab) samen met Gynzy aan. In dit dashboard worden de dashboard analytics direct weergegeven in de klas zodat je als leerkracht de leerling kunt observeren en de ontwikkeling van de leerlingen direct ziet. Ook wil ik tijdens de NOT ingaan op het volgende: onderwijs gaat niet alleen om kennisontwikkeling. Het gaat bijvoorbeeld ook om het welbevinden van de leerling. Het is daarom belangrijk dat we blijven nadenken over de rol en meerwaarde van dergelijke systemen. Wat wil je als leerkracht zelf doen en wat kun je uitbesteden aan AI? Ook moeten we aandacht houden voor een veilige infrastructuur, want er wordt gewerkt met gevoelige data. Alle gebruikers moeten zich veilig voelen bij het gebruik van deze systemen.’

Waar op de beurs? AI in het primair en voortgezet onderwijs Hal 3, Studielokaal 2

1 december 16.30 uur

Head of Google for Education Northern Europe. Google ontwikkelde o.a. de digitale leeromgeving G Suite for Education.

Grainne Rietveld

‘We hopen dat het onderwijs over tien jaar nog veel meer draait om gepersonaliseerd leren. Dus meer maatwerk en afgestemd op de mogelijkheden en de leerstijl van de leerling. Hoe dat exact vorm gaat krijgen? Dat zal de tijd leren. Wij horen in ieder geval van veel schoolleiders dat zij niet meer terug willen naar de manier van lesgeven van voor de lockdown. Zij hebben ervaren wat de voordelen zijn van het leren op afstand. En dat opent een nieuwe wereld.’ ‘Een mooi voorbeeld: een schoolleider vertelde dat de leerlingen nu thuis, op hun eigen tempo, uitleg- en instructievideo’s bekijken (flipping the classroom). En dat de school veel meer een sociale plek wordt waar leerlingen brainstormen, discussies voeren en samen aan opdrachten werken. Tijdens de NOT schets ik meer van deze voorbeelden: wat hebben leerkrachten van over de hele wereld meegenomen na de lockdown? En hoe kunnen leerkrachten hun collega’s meenemen in deze vernieuwingen? We zien zelfs dat leerkrachten die eerder niet wilden werken met innovatieve digitale technieken nu juist voorlopers zijn. Als een kind met koorts thuis zit, zetten zij allerlei technieken in om de lesstof over te brengen. Van online lesgeven tot instructievideo’s.’

Waar op de beurs? Hybride leren: de geleerde lessen van de intelligente lockdown Hal 3, Studielokaal 2

1 december 10.30 uur

Technologie als ondersteuning als voorbereiding op de banen van morgen: het Educatie team van Microsoft Nederland

Maud Pols, Learning Specialist

‘Samenwerken, feedback geven, creatief denken en problemen oplossen: Microsoft deed onderzoek naar welke skills leerlingen nodig hebben voor de banen van de toekomst (The Class of 2030). Een van de opmerkelijke uitkomsten: kinderen zeggen dat ze zelf weer centraal willen staan in de klas om zich voor te bereiden op de toekomst. Mijn wens is dan ook dat we de komende jaren meer bewegen naar deep learning. Dat is leerlinggericht onderwijs waarbij de eigen leervragen van kinderen in relatie tot hun omgeving centraal staan. En de leerkracht coacht het leerproces.' [Dagmar Lens, Educatie Lead] ‘Technologie kan binnen deze vorm van onderwijs ondersteunend zijn. Het kan de connectie versterken tussen leerlingen en hun omgeving én tussen de leerkrachten en de leerlingen. Dat kan in verschillende vormen: in de klas of op afstand. In Microsoft Teams kun je bijvoorbeeld samenwerken in documenten, met elkaar chatten en de leerkracht kan op ieder moment feedback geven.’ [Robert van de Hoef, Industry Executive K12]. 'Tijdens de NOT zoomen we in op waar we nu staan. Zo heeft de digitale transformatie de afgelopen maanden een vlucht genomen. Besturen, schoolleiders, leerkrachten en ouders staan nu voor de taak om ICT en deep learning (dus ook de belangrijke sociaal-emotionele vaardigheden) toe te passen in de klas, zodat leerlingen zich kunnen voorbereiden op de banen van morgen.'

Op de NOT bespreken Maud Pols (Learning Specialist) en Jeroen Strijbosch (Customer Success Manager) dit proces heel concreet. 'We laten een paar inspirerende “best practises” zien: eigenlijk hele duidelijke handvatten over hoe je technologie gemakkelijk in de klas kunt inzetten, om hiermee tijd te besparen voor de school, docent en leerling. We gebruiken het Education Transformation Framework, een manier om praktisch te kijken naar een visie over het inzetten van ICT op school of in het kindcentrum. Ook gaan we de interactie aan: wat speelt er nu in de klas? Wat zijn uitdagingen en hoe kan technologie helpen om hier verder te komen? Zo blijkt dat scholen die digitaal voorlopen tijdens de periode van thuisonderwijs snel konden schakelen en sneller vooruit kwamen. Zowel leerlingen als ouders waren tevreden over het onderwijs. Ook ervoeren medewerkers minder werkdruk dan medewerkers van scholen die nog niet digitaal waren uitgerust. We nemen je op de NOT graag mee in de wereld van digitale transformatie en welke stappen jij kunt nemen.'

Waar op de beurs? Aan de slag: hoe kan ik technologie in de les simpel toepassen? Hal 3, studielokaal 2

2 december 10.30 uur