Advertorial


Pakhuis vol verhalen

Pakhuis vol verhalen is het nieuwe programma in het Zuiderzeemuseum, waarin de vele stemmen van de VOC centraal staan. De hoofdpersoon van dit verhaal is Cornelis Valentijn, een tot slaafgemaakte man die vanuit Kaap de Goede Hoop via Texel naar Enkhuizen reist. Hier werkt hij als sjouwer bij de VOC-pakhuizen en als kruidlezer in het Peperhuis. Zijn werkplek van toen is nu onderdeel van het Zuiderzeemuseum. Dit maakt hem de perfecte kandidaat om de leerlingen mee te nemen naar de verschillende havens die de VOC-schepen aandeden. Hij stelt hen voor aan diverse personen uit deze tijd, die allemaal hun eigen verhaal vertellen.

Via audiofragmenten en diverse spellen en opdrachten doen de leerlingen onderzoek naar de meerstemmige geschiedenis van de VOC, waarna ze worden gestimuleerd om hun eigen mening over ons verleden genuanceerd te verwoorden en met elkaar het gesprek aan te gaan.

Basisonderwijs: Groep 6 t/m 8 Voortgezet onderwijs: Leerjaar 1 en 2 vmbo, havo en vwo

Contact: sales@zuiderzeemuseum.nl

Telefoon: 0228 351135

Waar op de beurs?

Je kunt het Zuiderzeemuseum vinden op stand 02.B062