Advertorial


Lexima: voor een eerlijke kans op succes

Lexima is een internationaal opererende leverancier van educatieve technologie. Onze software, trainingen en projectbegeleiding helpen als compleet programma om effectief en systematisch leesbevordering, geletterdheid en ondersteuning bij dyslexie voor elkaar te krijgen.

Bij Lexima ondersteunen we scholen bij het uitvoeren van hun allerbelangrijkste taak. Namelijk kinderen zo goed mogelijk leren lezen en schrijven en zo laaggeletterdheid bestrijden. Onze programma’s helpen het lees- en spellingonderwijs te optimaliseren. Ze zijn bedoeld voor een brede doelgroep die behoefte heeft aan extra ondersteuning op het gebied van lezen en of spelling.

De educatieve software volgt een doorlopende leerlijn. Voor elke fase in de schoolloopbaan zijn oplossingen beschikbaar die passen bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. Onze aanpak zorgt voor een eerlijke kans op succes. De effectiviteit van onze producten is wetenschappelijk aangetoond. Het gebruik ervan voorkomt dat leerlingen vastlopen in hun lees- en spellingontwikkeling en ze onterecht een dyslexieverklaring krijgen. Hierdoor wordt de vergoede dyslexiezorg ontlast en voorkomen we wachtlijsten. Ga voor meer informatie naar onze website!

Waar op de beurs?

Naast het Gezonde School Terras, hal 1 stand 01.B062