Documentaireserie Klassen startschot voor landelijk impactprogramma


In gesprek over oplossingen voor meer kansengelijkheid in het onderwijs

De veelgeprezen documentaireserie Klassen van omroep HUMAN geeft een gezicht aan de groeiende kansenongelijkheid in het onderwijs in Nederland. De serie, maakt duidelijk dat het niet alleen anders kan, maar ook anders moet. Klassen gaat het land in om met beleidsmakers en onderwijsprofessionals te werken aan het verbeteren van de onderwijskansen van elk kind. Fragmenten uit de serie dienen als startpunt voor gesprek. Wat is de lokale problematiek? Wat werkt er al goed en wat kan beter?

Vanaf 27 januari starten de meetups. In iedere provincie gaan lokale aanpakkers in het onderwijs (docenten, schoolleiders, schoolbestuurders, lokale politici en onderwijsondersteuners) met elkaar aan tafel om ervaringen uit te wisselen, oplossingen te bedenken en concrete stappen te zetten. Vaste moderator is ingenieur en universitair docent Hoessein Alkisaei. Alkisaei zet zich al meerdere jaren op diverse manieren in voor mensenrechten en kansengelijkheid. Het programma vindt online plaats. Alle provinciale oplossingen worden gebundeld en in het voorjaar overhandigd aan de landelijke politiek en landelijke organisaties. Daar worden vervolgstappen gezet. Wie zet waar zijn schouders onder zodat er nu echt verandering komt? Naast de twaalf georganiseerde provinciale meetups kunnen geïnteresseerden ook een eigen meetup of bijeenkomst organiseren. Meer informatie is te vinden op human.nl/klassen/meetups. Scholenprogramma De Scholen In Daarnaast gaat Klassen samen met Stichting LeerKRACHT de scholen in. Fragmenten uit de serie vormen het startpunt voor een teamgesprek op verschillende basis- en middelbare scholen om van de school een kansengelijkere plek te maken. Wie draagt wat bij? En hoe pakken ze dat het beste op? Het schoolteam stelt ambities vast waarmee ze per direct aan de slag kunnen. Scholen kunnen zich aanmelden via human.nl/descholenin. Klassen Toolkit Ook wordt er een Klassen-toolkit ontwikkeld, een handreiking met kennis en praktische tips voor onderwijsprofessionals om - binnen het huidige systeem - kansenongelijkheid in de klas te verminderen. Deze toolkit wordt gemaakt i.s.m. een groot netwerk van wetenschappers, onderwijsprofessionals en onderwijsorganisaties. De toolkit wordt eind van dit schooljaar gelanceerd en is vanaf dan te vinden op de site van Human. Jongerenraad Niet alleen de onderwijsprofessionals denken mee. Het gaat immers om de leerlingen zelf. Daarom is er een landelijke jongerenraad samengesteld van jongeren tussen de 12 en 16 jaar die vanuit hun perspectief oplossingen aandragen. Deze ideeën worden meegenomen in de meetups zodat de professionals daarop door kunnen denken.

Over het impactprogramma Het impactprogramma van de documentaireserie Klassen wordt geproduceerd door Stichting Een van de jongens en HUMAN. Hoofdpartner is de Gelijke Kansen Alliantie – een initiatief van het Ministerie van OCW. Daarnaast wordt samengewerkt met het Humanistisch Verbond, Jeugdeducatiefonds, Jinc, LAKS, Stichting LeerKRACHT, NL2025, NRO, SchoolInfo en Sylbing&Gould. Het programma wordt gefinancierd door Fonds 21, Gelijke Kansen Alliantie – een initiatief van het Ministerie van OCW – Janivo Stichting, Rabobank Amsterdam, Stichting Kinderpostzegels en VSB Fonds.

Bekijk de trailer