Nieuw apparaat maakt alle teksten toegankelijk voor dyslectici

De OrCam Read is een handheld, stand alone apparaat waarmee mensen met leesproblemen, zoals dyslexie, zelfstandig langere stukken Nederlandse tekst tot zich kunnen nemen. Het apparaat zet gedrukte tekst real-time om in gesproken tekst en biedt mensen met leesproblemen zo toegang tot geschreven informatie. Door middel van een koptelefoon of Bluetooth device kunnen gebruikers teksten beluisteren en met de audio-weergave meelezen. Lucelle Deneer, docent Maatschappijleer en ‘Leraar van het jaar 2019’ probeerde hem uit.

De OrCam Read heeft geen app op een smartphone of een internetverbinding nodig om de gebruiker te ondersteunen. Alle informatie die de lezer selecteert met behulp van de bijbehorende aanwijspen, wordt op het apparaat zelf verwerkt en vervolgens integraal omgezet naar gesproken tekst. Doordat de focus ligt op informatieverwerking en het toegankelijk maken van informatie, geeft het device het plezier in lezen terug aan personen met leesproblemen. Bovendien toont onderzoek in de VS aan dat de leesvaardigheid onder scholieren met dyslexie met 15% verbetert na het gebruik van de OrCam Read over een periode van 10 weken. Tekstkaders selecteren Een groot voordeel is dat de OrCam Read een hele pagina in één keer kan voorlezen. Andere oplossingen werken regel voor regel, terwijl het voor dyslectici vaak al lastig genoeg blijkt om de juiste regel te selecteren. Met de OrCam Read hoeft de gebruiker kort de pagina te scannen, waarna het voorlezen automatisch begint. Vooral bij studieboeken bewijst de Read zijn grote nut: de pointer maakt een brede, maar zeer nauwkeurige tekstselectie mogelijk, waardoor ook tekstkaders, die veelvuldig in lesmateriaal gebruikt worden, probleemloos geselecteerd en voorgelezen kunnen worden. Sneller en met minder moeite Lucelle Deneer is docent Maatschappijleer en werd in 2019 verkozen tot ‘Leraar van het jaar’. Lucelle heeft de afgelopen tijd al gebruik kunnen maken van de OrCam Read. “Wanneer ik lange stukken tekst moet lezen, kost me dat normaal heel veel tijd en moeite, met soms zelfs zware hoofdpijn als gevolg. Dankzij de OrCam Read heb ik hier geen last meer van en kan ik veel sneller informatie tot me nemen, ook omdat ik me niet steeds hoef af te vragen of ik iets wel goed heb gelezen. Laatst moest ik bijvoorbeeld voor het inlezen over een thema voor een televisieprogramma ruim 400 pagina’s tekst lezen. Normaal zou ik daar zeker een week over doen, maar nu was ik na vijf uur al klaar.” Minder afhankelijk van leraar Lucelle laat ook enkele van haar leerlingen gebruikmaken van de OrCam Read en ziet hoe het ze helpt bij het sneller kunnen verwerken en begrijpen van teksten. “Dat is niet alleen een enorm voordeel voor leerlingen die dyslexie hebben, het zorgt er ook voor dat ik als docent meer tijd heb om dieper op de lesstof in te gaan. Kinderen met dyslexie zijn dankzij de OrCam Read minder afhankelijk van de ondersteuning door hun leraar. Bovendien is het een ontzettend mobiel apparaat, voor andere hulpmiddelen ben je vaak gebonden aan een laptop of iPad. De OrCam Read is compact en makkelijk in gebruik. Je plugt je koptelefoon in en kunt aan de slag.” 8% Nederlandse scholieren heeft dyslexie Volgens cijfers van het CBS kampt ongeveer 8% van de Nederlandse kinderen tussen de 7 en 12 jaar met dyslexie, de helft daarvan is hiervoor onder behandeling bij een specialist. Een groot deel van de leerlingen met dyslexie is daardoor, behalve van de extra begeleiding die school biedt bij bijvoorbeeld toetsen, afhankelijk van de hulp van derden. Voor een groot deel van de Nederlandse jeugd met dyslexie wordt deze extra ondersteuning vergoed; sinds 2015 valt dyslexiezorg onder de Jeugdwet, waardoor gemeenten de diagnose en behandelingen voor kinderen in het basisonderwijs organiseren en financieren. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn ouders vooralsnog zelf verantwoordelijk voor de kosten van onderzoek en behandeling. In 10 weken leesvermogen met 15% verbeterd Onderzoek in de VS door Therapy and Education Connections PLLC heeft aangetoond dat het leesvermogen van dyslectici dankzij de inzet van de OrCam Read aanzienlijk verbeterde. Na een periode van 10 weken bleken leerlingen gemiddeld 15% hoger te scoren in de Gray Oral Reading Test 5th edition (GORT-5), de leestest die in de VS als standaard geldt. Bovendien waren ze dankzij de OrCam Read in staat om zelfstandig langere stukken tekst te lezen, iets dat voorheen vrijwel onmogelijk was. Achterstanden Die zelfstandigheid kan juist in deze tijd van grote waarde zijn. Want onlangs bleek uit het onderzoeksrapport Staat van het Onderwijs door de Inspectie van het Onderwijs dat corona onder leerlingen voor grotere achterstanden heeft gezorgd in taalvaardigheid. Voor scholieren met dyslexie zal dit nog meer gelden omdat ze de begeleiding op school extra hard hebben gemist. De techniek in de OrCam Read werd eerder succesvol ingezet in de OrCam MyEye, een device waarmee slechtzienden en blinden toegang hebben tot geschreven teksten en zelfs objecten en gezichten kunnen herkennen. De OrCam Read wordt in Nederland verkocht via Babbage, een organisatie die gespecialiseerd is in het toegankelijk maken van informatie door de inzet van technologie. De OrCam Read is per direct verkrijgbaar.

Kijk voor meer informatie op: explore.orcam.com/nl/orcam-read.