HOW TO...


TeachVR

Sinds 1 juli 2021 zijn Expedities en Tour Creator van Google niet meer beschikbaar om virtual reality tours te maken en te bekijken. De apps werken niet meer op de verschillende apparaten en bestaande tours zijn niet meer te downloaden. Een alternatief voor deze Google-apps kan TeachVR zijn. In deze How to... bekijkt docent Henk Botter de mogelijkheden.

Eerste oriëntatie en lesgeven Via teachvr.nl hebben we een proefaccount aangevraagd, nadat we op deze site hebben rondgekeken. Daar lezen we onder andere dat het maken van een VR-les net zo eenvoudig is als het maken van een Powerpointpresentatie. Je kunt daar je eigen 360 graden foto's voor gebruiken, maar ook Google Streetview. Op YouTube is er een introductiefilmpje over te bekijken. Na de inlog op leraren.teachvr.nl met ons proefaccount zien we als eerste de Bibliotheek.

In de Bibliotheek worden voor verschillende vakken lessen aangeboden. Logischerwijs zijn de meeste lessen voor het vak Aardrijkskunde waar veel met kaarten en StreetView wordt gewerkt. Maar ook voor de vakken Mens en maatschappij, Geschiedenis en Wereldoriëntatie worden er tien of meer lessen aangeboden. We gaan met de muis als eerste naar een Aardrijkskundeles over arm en rijk voor 4-havo van het Luzac College uit Hilversum. We zien dan twee knoppen verschijnen: Voorbeeld en + Toevoegen. Na het klikken op Voorbeeld krijgen we een venster te zien met informatie over de les met een omschrijving, leerdoel en een overzicht van de gebruikte foto's met bijbehorende teksten. Bij het klikken op + Toevoegen verandert de knop in – Toegevoegd. De les staat nu bij Geef les.

Bij Geef les klikken we op de knop Starten. We krijgen nu de les als docent te zien met links bovenin de introductie en rechts ervan de vier foto's met bijschriften die in deze les gebruikt worden. Onder de introductie staat weer de omschrijving en het lesdoel. We klikken op Play om de les te starten. De eerste StreetView-foto wordt getoond en rechts bovenin staat het wachtwoord voor de leerling.

Cardboardhouder We installeren de TeachVR-app op onze smartphone en voeren daar als leerling het wachtwoord in. We kunnen vervolgens kiezen voor de knop Bibliotheek of voor de knop Deelnemen aan les. Uiteraard kiezen we nu de knop Deelnemen aan les en we plaatsen de smartphone in de cardbordhouder. We zien nu in 3D het eerste beeld dat de docent toont. We kunnen 'rondkijken' in dit StreetView-beeld en krijgen het volgende beeld te zien als de docent dat beeld aanklikt op het eigen scherm. De begeleidende tekst van de docent is voor leerlingen niet te zien. Als docent kun je de les stoppen en als leerling zie je dan de melding: 'Teachvr, de les begint bijna…' Na het stoppen van de les krijg je als docent enkele suggesties voor andere lessen die ook interessant kunnen zijn.

Les maken Via de knop Handleiding wordt duidelijk uitgelegd hoe je zelf een les kunt maken. We klikken op de knop Maak les om het zelf te gaan proberen. We klikken op de grote plus en krijgen vervolgens een scherm waarin we de gegevens van onze les gaan invullen. We vullen een titel in, een eerste korte omschrijving en een lesdoel. Het schuifje zetten we op Educatief en we bepalen het niveau, het leerjaar en het vak. Het uploaden van een lesbrief stellen we nog even uit totdat de les gemaakt is. We klikken op de grote plus om het eerste beeld op de eerste slide toe te voegen. Bij Slide 1 voeren we een titel in en twee omschrijvingen voor bullet points.

Foto's toevoegen Vervolgens kunnen we kiezen voor een eigen foto, Google StreetView of eigen video. We kiezen een StreetViewlocatie en krijgen de Google Maps-kaart van Europa te zien. Met de +-knop zoomen we in op Katwijk en zoeken de locatie die we willen gebruiken op. Daarvoor moet je inzoomen, maar je kunt ook een zoekopdracht geven. Er is ook een optie om vanuit je andere venster met Google Maps de StreetViewlink te kopiëren en in TeachVR plakken, maar helaas geeft dat elke keer een foutmelding. We klikken op Kies foto en die wordt vervolgens geüpload. Rechts van de foto staat een cirkel met een i erin: daarmee kun je een infopunt plaatsen. We plaatsen er twee op de rechter foto.

Niet met alle smartphones Het is belangrijk om nu niet op de cirkel met het pennetje te klikken, als je dat namelijk doet moet je je slide opnieuw inrichten. We klikken dus op Opslaan en zien nu dat de eerste foto is toegevoegd aan onze presentatie. Zo voegen we ook een tweede slide toe aan deze les over 'limes'. Heel belangrijk is het nu om rechts bovenin het scherm te klikken op Opslaan & publiceren: onder het menu-onderdeel Maak les staat nu de eerste gemaakte les. Door te klikken op + Toevoegen wordt de les toegevoegd aan het onderdeel Geef les. Daar zien we nu de les staan met een slotje erop en nog zonder beoordelingssterren. We maken de les actief en klikken op Toon infopunten. Als leerling kun je nu rondkijken met een Samsungsmartphone in het cardboard en kun je de witte stip richten op zo'n infopunt en de bijbehorende informatie lezen. Helaas wordt op een iPhone de les niet goed weergegeven. WisMon geeft daarvoor de verklaring dat de snelle telefoonontwikkelingen door TeachVR niet altijd bij te benen zijn.

Bibliotheek We klikken in het menu op Bibliotheek en geven als zoekopdracht: 'limes'. Daar zien we onze eigen les terug, maar we kijken ook even rond bij het onderdeel Mens en maatschappij. Daar zien we enkele lessen die StreetView-beelden bevatten die binnen zijn gemaakt over religies en de Eerste Kamer. We klikken op de laatste les om het voorbeeld te bekijken. Vergelijkbare lessen vinden we onder het vak Kunst en cultuur waarmee je kunt rondkijken in het Rijksmuseum en de Notre Dame (voordat die kerk door brand werd getroffen).

Biologie Bij Biologie zien we vier lessen die zijn gemaakt door WisMon, een van de ontwikkelaars van TeachVR. De les 'Leven onder water' voor het basisonderwijs laat inderdaad beelden zien die onder water gemaakt zijn. Hier is ook goed gebruik gemaakt van de infopunten en is ook een lesbrief toegevoegd.

Wat kost het? Via teachvr.nl kun je over diverse zaken extra informatie vinden. Zo worden er bijvoorbeeld educatiekits aangeboden met VR Headsets, kun je workshops boeken of gastlessen aanvragen. Voor deze How to hebben we een gastaccount gebruikt die twee weken geldig is. Als je echt aan de slag wilt met Teach VR is een leerkrachtenlicentie van 169 euro per jaar een optie of een schoollicentie van 750 euro per jaar. Met die laatste licentie ontvang je vijf docentenlicenties en kun vanaf één centraal punt de collega-accounts beheren. Ook kun je met beide licenties direct gebruik maken van de Google StreetView-database. Met een lerarenaccount kan een oneindig aantal leerlingen met een VR-les meekijken.

Het vervolg TeachVR biedt beperkte mogelijkheden zoals hierboven is gebleken. CoSpaces is een andere platform dat door WisMon wordt ondersteund. CoSpaces wordt gemaakt door een Duits bedrijf die dit wereldwijd aanbiedt. WisMon is in Nederland hun partner en begeleidt scholen met de implementatie, bijvoorbeeld het geven van docententrainingen over het gebruik van CoSpaces in de les. CoSpaces wordt vooral in het vo gebruikt. Het biedt ten opzichte van TeachVR veel meer mogelijkheden zowel voor docenten als voor de leerlingen. CoSpaces heeft twee opties: leerlingen kunnen zelf een eigen wereld ontwerpen en daarbij ook met elkaar in één wereld samenwerken. Daarbij kunnen ze ook hun wereld programmeren en fysica meegeven. Zo kan een bal stuiteren en een vrachtwagen kan zwaarder gemaakt worden dan een personenauto waardoor er realistische situaties gecreëerd kunnen worden. Als die wereld klaar is, kun je deze in de VR-omgeving bekijken. In een volgende How to gaan we nader in op de mogelijkheden van CoSpaces.