ONDERZOEK


Nederland tot stilstand gekomen

maar wij hebben online activiteitentips

De KVLO heeft een uitgebreide tiplijst voor gym op afstand op hun site gepubliceerd.

Opnieuw blijkt uit onderzoek dat Nederland tot stilstand is gekomen. Waar in andere jaren de sportdeelname in januari vanwege ieders goede voornemens gemiddeld 4% hoger was dan in december, is dat dit jaar niet het geval.

Minder dan de helft van de Nederlandse bevolking heeft 1 x per week aan sport gedaan. Een grote groep kinderen sport zelfs helemaal niet meer.

Cruciaal

Eerder onderzoek wijst uit dat grote groepen Nederlanders niet alleen en niet uit zichzelf gaan sporten en bewegen. Vaste trainingsgroepen, begeleiding door trainers en de sociale structuren van sportclubs zijn voor de meeste Nederlanders cruciaal om regelmatig te blijven sporten en bewegen. Zeker driekwart van de kinderen was in januari 2020 nog actief aan het sporten, in januari van dit jaar geldt dit nog maar voor net iets meer dan de helft, zo blijkt uit de nieuwste cijfers. Dit is historisch laag. Een grote groep kinderen en jongeren sport zelfs al maanden helemaal niet meer. Met name de sluiting - ook voor kinderen - van alle binnensportaccommodaties was daar een belangrijke oorzaak van. Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: 'En dat terwijl sporten voor kinderen en jongeren een geliefd tijdverdrijf is, als uitlaatklep voor hun energie en voor allerlei sociale ontmoetingen. Juist in de voor hen zo belangrijke levensfase waarin zij normaal gesproken belangrijke en vooral ook leuke sportervaringen en sportieve gewoontes opdoen, komt dat er nu veel te weinig van.

Stimuleringsplan 'Het gaat er om spannen', vervolgt hij. 'Met de eerste beweegcijfers over januari in de hand zien we dat belangrijke groepen Nederlanders al maanden lang veel te weinig bewegen. Het lijkt er op dat Nederland helemaal tot stilstand is gekomen. Het is maar de vraag of iedereen in staat is om de opgelopen bewegingsachterstand in te lopen, of dat we met zijn allen in de komende decennia de prijs van de nu al maanden durende te grote inactiviteit moeten betalen. Ik hoop dat de overheid er zich van bewust is dat het niet alleen belangrijk is om leerachterstanden in te halen, maar dat ook het lichaam nogal wat in te halen heeft. Het wordt daarom tijd dat we samen met de minister van Sport nadenken hoe we de deelname aan sport na de crisis weer minstens op het peil van voor de crisis kunnen brengen. Daar moeten we nu echt mee beginnen willen we op tijd over een goed stimuleringsplan beschikken. Maar mogelijk nog belangrijker; laat die bewegingsachterstanden nu niet verder oplopen. Het zou mooi zijn als het kabinet de sport echt als een deel van de oplossing voor de huidige en toekomstige gezondheidscrisis gaat zien. Eerder hebben we mijns inziens zeker voldoende bewezen dat we dat op een veilige manier kunnen realiseren.' Rapportage De uitgebreide rapportage met de sportdeelname cijfers van januari 2021 uitgevoerd door Kantar in opdracht van NOC*NSF, volgt binnenkort op de site van NOC*NSF.

'Het zou mooi zijn als het kabinet de sport nu echt als deel van de oplossing voor de huidige gezondheidscrisis gaat zien.'

Gymmeester Maarten

Sinds de lockdown zijn veel gymleraren in Nederland creatief aan de slag gegaan om leerlingen ook thuis te inspireren om thuis te gymen. Zoals gymmeester Maarten, die op zijn YouTube-kanaal diverse instructiefilmpjes post. Zoals deze!