VERKIEZINGEN 2021

Speciale kieswijzers over het onderwijs

De verkiezingen staan voor de deur. Bij alle partijen staat onderwijs hoog op de agenda. En wie werkt in het onderwijs, zal de opvattingen van de partijen ongetwijfeld willen meenemen in de keuze. Verdiepen in alle partijen kost veel tijd en is soms onoverzichtelijk. Daarom zijn er enkele handige kieswijzers ontwikkeld, waardoor je snel meer inzicht krijgt hoe het politieke landschap eruit ziet als het gaat om onderwijs.

Onderwijskieskompas

Hoe denken de politieke partijen over het onderwijs? Dit jaar is er voor het eerst een verdiepende stemhulp voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs: het OnderwijsKieskompas. Kieskompas analyseert bij iedere verkiezing de verkiezingsprogramma’s en ontwikkelt op basis daarvan een stemhulp.

image

Kieswijs Ouders

In Nederland hebben ruim 3,3 miljoen mensen één of meerdere kinderen onder de 18 jaar die thuis wonen. Dat is bijna een kwart van alle mensen die op 17 maart een stem uit mag brengen in de Tweede Kamer verkiezingen. Een belangrijke en niet te missen groep dus, die niet alleen voor zichzelf stemt, maar ook voor de toekomst van hun kind(eren). Om deze groep te helpen met hun politieke keuze hebben Ouders & Onderwijs en Stichting Voor Werkende Ouders een speciale kieswijzer voor ouders ontwikkeld, die ook voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs relevant is: Kieswijs Ouders. De kieswijzer geeft inzicht in de standpunten van politieke partijen op het gebied van onderwijs, opvoeding, opvang en zorg. Grote keuzes Marjet Winsemius, directeur Stichting Voor Werkende Ouders: ‘Juist nu valt er met betrekking tot de Tweede Kamer Verkiezingen voor ouders veel te kiezen. De komende kabinetsperiode moeten er grote keuzes gemaakt worden op bijvoorbeeld de thema’s lerarentekort, verruiming en versimpeling van verlofregelingen en de financiering van de kinderopvang. Voor ouders is het fijn om via onze kieswijzer te bepalen waar ze staan op deze thema’s en welke politieke partij(en) daar het beste bij aansluit.’ Voor iedereen in het onderwijs Gezien de onderwerpen is deze kieswijzer dus relevant voor iedereen die bij het onderwijs betrokken is. Op de website kunnen 20 stellingen over onderwijs, kinderopvang en de combinatie werk-privé worden ingevuld. Op basis van de antwoorden (eens, oneens of geen mening) zie je in hoeverre eigen standpunten overeenkomen met alle politieke partijen in de huidige Tweede Kamer en een groot aantal nieuwe partijen.

VIDEO: Benieuwd hoe de diverse politieke partijen denken over onder andere het onderwijs? Vier kinderen uit groep 8 mochten hun meest prangende vragen stellen aan verschillende politici. Bekijk de video.