How to... Monkee

Monkee helpt scholen met gepersonaliseerd lesgeven. Dat doen ze met een leerlingenapp waarmee de leerlingen vragen kunnen stellen en antwoorden ontvangen van student-docenten. Daarnaast heeft Monkee in LessonUp een kanaal geopend met online examentrainingen voor het vmbo. In deze How to kijkt docent Henk Botter vooral naar deze examentrainingen.

De Monkee-app wordt gepresenteerd als een persoonlijke en digitale huiswerk- en onderwijsassistent. De leerling appt een vraag over examenstof en de student-docent geeft daarop antwoord. Volgens de informatie op de site is Monkee geen antwoordenboek: 'Het doel van een vraag is niet per se om het antwoord te geven, maar om de leerling stap voor stap te begeleiden.' In dit filmpje wordt het toegelicht. Daarin is te zien dat er ook een uitlegvideo wordt gebruikt met een meerkeuzevraag om de begrippen toe te lichten. Achteraf kan de leerling de vraag en de reacties erop terugzien. Leerlingen vanaf de brugklas tot en met 6 vwo kunnen worden geholpen. Op de site wordt onder het kopje 'Examentraining' uitgelegd dat er voor het vmbo online examentrainingen worden aangeboden via LessonUp. Het onderdeel 'Voor scholen' geeft meer achtergrondinformatie over de student-docent: het zijn hbo/wo geschoolde studenten die gespecialiseerd zijn in een bepaald vakgebied en een sollicitatieprocedure hebben doorlopen. Als je als school of als leerling aan de slag wilt met Monkee dien je het formulier in te vullen. Er worden op de site geen prijzen of licenties genoemd. Wel wordt er aangegeven dat er zes dagen per week toegang kan worden gegeven voor één-op-één hulp. Het is niet duidelijk welke dag van de week er geen hulp beschikbaar is.

Monkee en LessonUp Via de schoollicentie van LessonUp en een voucher voor tijdelijke toegang tot de Monkee-lessen bekijken we eerst het onderdeel over het Monkee-kanaal. Daar wordt nogmaals de één-op-één begeleiding genoemd van hierboven, maar daarnaast wordt uitgelegd wat er in LessonUp mogelijk is. Er worden oefenexamens aangeboden waarmee je als docent in realtime kunt bijhouden hoe de leerlingen ervoor staan: wat doen ze goed en wat vinden ze nog lastig? De meerkeuze- en sleepvragen worden automatisch nagekeken en als docent kun je de open vragen met een antwoordmodel beoordelen en punten toedelen. De kosten per leerling bedragen €9,95.

Maatschappijvakken In LessonUp zien we dat in het Monkee-kanaal via het tabblad 'Zoeken' 318 lessen beschikbaar zijn. Die zijn verdeeld over de exacte vakken, de maatschappijvakken en de talen. We klikken op het tabblad van de maatschappijvakken en zien daar vier vakken: Aardrijkskunde (met 25 lessen), Economie (met 37 lessen), Geschiedenis (met 40 lessen) en Maatschappijkunde (met 17 lessen). Als we op Aardrijkskunde klikken, zien we een indeling in Pilot (met 2 lessen), Waar sta je (1 les), Gericht oefenen (20 lessen) en Hele examens (2 lessen). We klikken op 'Pilot' en zien daar weer twee lessen staan voor vmbo g, t, mavo. Dus niet voor basis en/of kader, terwijl deze leerlingen ook op papier of digitaal examen kunnen doen in Aardrijkskunde.

Aan de slag Er zijn twee sets met open vragen over het hoofdstuk Water, de tweede set is een toets. We klikken op de eerste set en slaan die even op in een eigen map in de eigen omgeving en geven aan onszelf les door de code op de iPad in de LessonUp-app in te voeren. Als we als docent kiezen voor 'Toon bij leerling' is op de iPad de vraag en de bijbehorende afbeelding te zien. Opvallend is dat er gekozen is voor het lettertype Courier en dat er een witte tekst op een zwarte achtergrond is gebruikt. Daarnaast is de zwartwit-afbeelding zo te zien letterlijk uit een examen gehaald. Het is niet duidelijk wat de herkomst van deze examenvragen is, bij een zoekopdracht in Google blijkt het een examen uit 2017 te zijn van het tweede tijdvak. Het is jammer dat op de iPad het invoerscherm voor het antwoord net het onderste deel van de vraagtekst overlapt. We typen als leerling een antwoord in en kunnen via 'Toon uitleg' zien wat het juiste antwoord had moeten zijn en hoe de vraag beoordeeld wordt.

Bij vraag 5 wordt eerst de bron getoond op een scherm waarna op het volgende scherm de vraag wordt gesteld. Hierdoor kun je als leerling niet terug naar het vorige scherm. Waarom is hier niet gekozen voor de optie om de afbeelding als bij de eerste vraag toe te voegen in het zelfde scherm? Het is in te stellen dat een leerling door op een afbeelding te klikken deze groot op het scherm te zien krijgt. Bij vraag 6 en 7 doet zich hetzelfde probleem voor. We gaan terug naar het Monkee-kanaal en klikken daar op het onderdeel 'Waar sta je?' van Aardrijkskunde. Deze les is ingesteld als toets, het is het oefenexamen van 2018 en het geheel bestaat uit 72 slides. Ook hier is weer gekozen voor het lettertype Courier met witte letters op een zwarte achtergrond. Soms staan de afbeeldingen bij de vraag en soms staan ze ervoor. Via de toetsinstellingen kunnen we aanvinken dat de leerlingen de toets in een verplichte volgorde moeten doorlopen en nadat we de datum en de tijd hebben ingevuld kunnen we de toets uitdelen. We maken nu de toets op de iPad. Het examen bestaat uit 45 vragen.

Terugkeeroptie Op het vierde scherm is een knop aangebracht waarmee je de toets ook als pdf kunt openen en naast je LessonUp-scherm plaatsen (dat is lastig op de iPad, maar handig op een pc of laptop), ook wordt de optie genoemd om het uit te printen. Bij scherm 9 en 10 lopen we meteen tegen het probleem aan dat hierboven al is geschetst: op scherm 9 staat een afbeelding en op scherm 10 staat de bijbehorende vraag. We kunnen echter niet terug naar het vorige scherm om de afbeelding te bekijken. Als leerling word ik er toch wat gefrustreerd van en ik stop de toets.

Op de laptop gaat bovenstaande prima: met Google Chrome kan ik eenvoudig twee schermen naast elkaar zetten. Op het rechterscherm staat de pdf-versie van het examen en op het linkerscherm de toets in LessonUp. Doordat de bronnen zijn genummerd zijn die ook eenvoudig op te zoeken in het pdf-examen. Toch is het jammer dat dit in de LessonUp-lessen van Monkee niet goed geregeld is. Als docent kan ik via de knop 'Laatste rapportages' en/of via de toetsinstellingen nakijken en de punten uitdelen, maar we kijken eerst naar de andere toetsen. Hebben die dezelfde opmaak en lopen we daar tegen hetzelfde probleem aan bij de afbeeldingen?

Scherm splitsen We starten de toets van Nederlands, meerkeuzevragen set 1. Op het tweede scherm zien we daar op de iPad als leerling dat we met een klik op de + de tekst kunnen openen als pdf. Dat lukt, maar helaas kunnen we dan niet verder in LessonUp. In de video wordt gelukkig wel uitgelegd hoe je het scherm in twee delen kunt splitsen zodat je bijvoorbeeld rechts de vragen in je scherm kunt plaatsen en de vragen rechts. Dit lukt niet als je de app van LessonUp gebruikt. We openen daarom Safari op de iPad en splitsen daar het scherm. Dan kun je aan de ene kant de toets maken en aan de andere kant, door de link van de tekst te kopiëren, de tekst lezen. Op een pc of een laptop is dit eenvoudiger te regelen dan op de iPad. Het is dus belangrijk om leerlingen die op een iPad werken een duidelijke instructie te geven over het splitsen van de schermen. Ook deze toets levert op de laptop in bijvoorbeeld de Google Chrome-browser geen problemen op, maar ook hier geldt eigenlijk nog hetzelfde bezwaar: jammer dat de tekst niet binnen de LessonUp-omgeving is in te zien.

Tenslotte kijken we nog even bij Geschiedenis. Daar zijn onder het onderdeel 'Gericht oefenen' zes perioden ingericht met 35 lessen. Daarbinnen bevatten de lessen meerkeuzevragen, open vragen en sleepvragen. Met name bij deze laatste lessen wordt er goed gebruikgemaakt van de mogelijkheden van LessonUp en kan er ook ingezoomd worden op de bron die op hetzelfde scherm beschikbaar is.

Conclusies Monkee heeft de papieren examens van de afgelopen jaren overgezet in LessonUp. Met de juiste toetsinstellingen kan een leerling toetsen maken en kan de docent de voortgang van de leerlingen goed monitoren en op basis daarvan differentiëren. Goede kennis van de (toets-)mogelijkheden van LessonUp is daarbij wel belangrijk. De examens zijn voor een deel letterlijk overgezet in LessonUp. Het gekozen lettertype is duidelijk, maar ook wat gedateerd. Doordat er papieren examens zijn gebruikt, zijn de afbeeldingen zwartwit, dat is jammer, zeker bij bronnen waarop kaartjes en grafieken te zien zijn. Op een pc of laptop zijn de toetsen goed te maken als je ervoor kiest om het scherm te splitsen zodat de toets in LessonUp aan de ene kant is te zien en de pdf-versie ervan aan de andere kant. Via de LessonUp-app op de iPad lukt dat niet. Met de browser Safari wordt het wat ingewikkelder, maar ook daar kun je schermen splitsen. Er zijn enorm veel lessen beschikbaar en er wordt goed gebruikgemaakt van de mogelijkheden van LessonUp, bijvoorbeeld bij de 'Gericht oefenen'-onderdelen van de verschillende vakken.